Redni in izredni študij prava na Fakulteti za pravo in poslovne vede

Nekaj osnovnih podatkov o študiju prava na Fakulteti za pravo in poslovne vede. Gre za klasičen magistrski študij prava, kot ga nudijo pravne fakultete v okviru druge stopnje bolonjskega procesa. Uspešni študenti ob zaključku študija pridobijo naziv »magister (magistrica) prava «. Študijski program omogoča nadaljevanje študija na evropskih fakultetah, ki delujejo v okviru bolonjskega procesa tudi na doktorski stopnji.

Učni program za pridobitev izobrazbe magister (magistrica) prava spodbuja študente k etičnemu odločanju, h krepitvi sposobnosti javnega nastopanja, h krepitvi pravnih veščin, h krepitvi poznavanja temeljnih konceptov prava in na možnosti mednarodnega sodelovanja v okviru programov ERASMUS+ in CEEPUS ter sodelovanja v okviru široke mreže svetovnih katoliških univerz.

Po zaključenem magistrskem študiju prava na Fakulteti za pravo in poslovne vede se magistrandi lahko vpišejo v doktorske programe domačih in tujih šol.

Magistrsko izobraževanje iz prava v sklopu Fakultete za pravo in poslovne vede je nadgrajeno na način, ki študentom omogoča široke možnosti izobrazbe na temeljnih področjih, ki jih zajema poslovno in pravno okolje za lažje sprejemanje pomembnih pravno-poslovnih in siceršnjih odločitev na karierni poti. Študij prava v sklopu Fakultete za pravo in poslovne vede omogoča tudi nadaljnje izobraževanje na področju prava, ekonomije in poslovnih ved za pridobitev akademskih nazivov ne le v sklopu Fakultete za pravo in poslovne vede.

Predmetnik magistrskega študija prava in ostale temeljne vsebinske poudarke o magistrskem študiju prava na Fakulteti za pravo in poslovne vede najdete na spodnji povezavi.

Več informacij o študiju prava na FPPV

Ključne informacije

- Trajanje študija: 2 leti
- Število ECTS: 120
- Naziv po zaključku: mag. prava

Želim se vpisati na Fakulteto za pravo in poslovne vede

HITRI VPIS