Revija Res novae je vključena v naslednje podatkovne baze:

  • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences);
  • Cobiss;
  • Digitalna knjižnica Slovenije (dLib).