Opis programa

Program traja tri leta (šest semestrov), obsega 180 ECTS kreditnih točk, sestavljen je po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s programi v Sloveniji in v državah Evropske unije. Pogoj za dokončanje študija so opravljene vse s programom predvidene obveznosti, napisana in uspešno zagovarjana diplomska naloga.

Po uspešno zaključenem študiju boste postali univerzitetni diplomirani ekonomist (UN) / univerzitetna diplomirana ekonomistka (UN). Univerzitetna diploma dodiplomskega programa Ekonomija na Fakulteti za pravo in poslovne vede ponuja možnosti nadaljevanja študija na domačih in mednarodnih podiplomskih programih v okviru bolonjskega izobraževanja.

Program je mednarodno primerljiv in obsega temeljne učne kompetence sodobnega odločevalca, s poudarkom na

  • etičnosti v odločanju,
  • javnem nastopanju,
  • samostojnem in timskem delu,
  • znanju poslovne angleščine,
  • rabi orodij za podporo pri poslovanju in trženju,
  • rabi temeljnih empiričnih znanj in na
  • razumevanju temeljnih pravnih norm.

Študentom je na voljo pestra paleta enotnih izbirnih predmetov in pestre možnosti sodelovanja v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+). Izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti podpira specializirana knjižnica s področij podjetništva, ekonomije in financ, prava, filozofije in etike.

Na spodnjem posnetku si lahko ogledate video predstavitev programa Ekonomija na FPPV.

Ključne informacije

- Trajanje študija: 3 leta
- Število ECTS: 180
- Naziv po zaključku: dipl. ekon. (UN)

Želim se vpisati na Fakulteto za pravo in poslovne vede

HITRI VPIS