Seznam nosilcev in izvajalcev UNI programa Ekonomija:

Pedagog Predmet
Izr. prof. dr. Meta Ahtik Temelji poslovanja finančnih institucij
Prof. dr. Vito Bobek Analiza poslovanja organizacij
Prof. dr. Dolenc, Primož Bančništvo in zavarovalništvo; Temelji poslovanja finančnih institucij
Doc. dr. Drenik Bavdek, Simona Evropsko gospodarsko pravo
Dr. Fatur, Andrej Evropsko gospodarsko pravo
Doc. dr. Fornazarič, Milena Temelji trženja
Izr. prof. dr. Horvat, Tatjana Računovodstvo
Asist. Mag. Kocina, Luka Računovodstvo
Dr. Lesjak, Benjamin E-poslovanje; Poslovna informatika; E-storitve
Prof. dr. Letnar Černič, Jernej Človekove pravice in dolžnosti; Uvod v pravo
Asist. mag. Malačič, Iztok Uvod v razumevanje organizacije
Doc.dr. Urška Lampret Filozofija in religija; Kultura, religija in poslovanje
Doc. dr. Marguč, Karmen Digitalno trženje
Doc. dr. Nekrep, Mojca Poslovne finance; Analiza poslovanja organizacij
Asist. mag. Perše, Tomaž Javne finance in davki
Doc. dr. Robnik, Lidija Temelji računovodstva in financ za odločanje
Doc. dr. Rozman, Til Pravo in management v delovnih razmerjih; Gospodarsko pravo
Doc. dr. Ruparčič, Jože Pravo in management v delovnih razmerjih; Alternativno reševanje sporov
Doc. dr. Starček, Simon Matematika; Javne finance in davki
Doc. dr. Steinbacher, Mitja Temelji makro in mikro ekonomije; Statistika; Metode strokovnega in raziskovalnega dela
Dr. Trampuš, Sonja Poslovna angleščina 1
Izr. prof. dr. Docteur Vaupot, Zoran (Republika Francija) Temelji managementa; Uvod v razumevanje organizacije; Strateški management in politika podjetja
Prof. dr. Čepar, Žiga Temelji makro in mikro ekonomije; Gospodarjenje sodobnega podjetja
Doc. dr. Mihelič, Petja Temelji civilnega prava, Korporacijsko pravo
Doc. dr. Sedej, Tanja Poslovno komuniciranje
Prof. dr. Vukasović, Tina Metode strokovnega in raziskovalnega dela