Zapisniki sej Akcijskega odbora za zedinjeno in suvereno slovensko državo

Naslov: »Zapisniki sej Akcijskega odbora za zedinjeno in suvereno slovensko državo, Rim, 1946–1947«
Avtor: Akcijski odbor za zedinjeno in suvereno slovensko državo
Tip: tipkopis brez vezave
Zvrst: zgodovinsko-politična razprava
Material: papir
Obseg: 155 strani
Jezik: slovenski
Založnik: neznano (Akcijski odbor za zedinjeno in suvereno slovensko državo)
Izvor: Katoliški inštitut, Studia Slovenica; signatura: ASS 120 ŽEBOT CIRIL

Opombe: »Zapisniki sej Akcijskega odbora za zedinjeno in suvereno slovensko državo« skupaj z brošuro Slovensko državno gibanje, Spomenice in izjave za samostojno Slovenijo, 1946–1947 in Zbornikom Akcijskega odbora za zedinjeno in suvereno slovensko državo (Rim, november 1946) (gl. zavihek 2023) tvorijo vsebinsko zaokroženo celoto, ki daje neprecenljiv vpogled v stališča in delovanje Akcijskega odbora za zedinjeno in suvereno slovensko državo ter Slovenskega državnega gibanja v njunem prvem izseljenskem obdobju v Rimu, nad katerim je intelektualno in organizacijsko bedel ekonomist in politik Ciril Žebot (1914–1989). Omenjeni dokumenti prinašajo besedila in statistično-grafične prikaze o zgodovinskih, geografskih in gospodarskih razlogih za vzpostavitev samostojne Slovenije kot enote v srednjeevropski oz. podonavski konfederaciji krščanskodemokratskega tipa, zajemajo različne spomenice in peticije za doseganje tega cilja ter zapisnike sej (ožje skupine) članov omenjenih organizacij.

Pravice: osirotelo delo

Celoten dokument v digitalni obliki je dostopen TUKAJ

Povzetek dokumenta je dostopen TUKAJ.
 
Zapisniki sej Akcijskega odbora za zedinjeno in suvereno slovensko državo