Redni in izredni študij ekonomije na Fakulteti za pravo in ekonomijo


Nekaj osnovnih podatkov o študiju ekonomije na Fakulteti za pravo in ekonomijo. Gre za klasičen dodiplomski študij ekonomije, kot ga nudijo ekonomske fakultete v okviru bolonjskega procesa. Uspešni študenti ob zaključku dodiplomskega študija pridobijo naziv »diplomirani ekonomist (UN)«. Študijski program omogoča nadaljevanje študija na evropskih fakultetah, ki delujejo v okviru bolonjskega procesa.

Učni program za pridobitev izobrazbe diplomirani ekonomist (UN) spodbuja študente k etičnemu odločanju, h krepitvi sposobnosti javnega nastopanja, h krepitvi poslovne angleščine, h krepitvi metodoloških znanj (statistika, matematika, metode raziskovanja) in na možnosti mednarodnega sodelovanja v okviru programov ERASMUS+ in CEEPUS ter sodelovanja v okviru široke mreže svetovnih katoliških univerz.

Izobraževanje v sklopu Fakultete za pravo in ekonomije je nadgrajeno na način, ki študentom omogoča široke možnosti izobrazbe na temeljnih področjih, ki jih zajema poslovno okolje za lažje sprejemanje pomembnih poslovnih in siceršnjih odločitev na nadaljnji karierni poti. Študij ekonomije v sklopu Fakultete za pravo in ekonomijo omogoča tudi nadaljnje izobraževanje na področju poslovnih ved in ekonomije za pridobitev akademskih nazivov ne le v sklopu Fakultete za pravo in ekonomijo.

Predmetnik študija ekonomije in ostale temeljne vsebinske poudarke o študiju ekonomije na Fakulteti za pravo in ekonomijo najdete na spodnji povezavi.
 

Več informacij o študiju ekonomije na FPE

Ključne informacije

- Trajanje študija: 3 leta
- Število ECTS: 180
- Naziv po zaključku: univ. dipl. ekon.

Želim se vpisati na Fakulteto za pravo in ekonomijo

HITRI VPIS