ŠTUDENTSKA MOBILNOST

Vrste mobilnosti študentov sta:

Študij v tujini ERASMUS+

Erasmus študijska izmenjava je EU program, ki uspešno deluje že več kot 20 let. Namen programa je omogočiti izmenjavo študentov znotraj Evropske Unije. V program so vključene mnoge univerze, med njimi tudi najboljše šole v Evropi.

  • Erasmus program je del evropskega programa vseživljensko učenje (angl. Lifelong Learning Programme), ki med drugim omogoča tudi mobilnost študentov oziroma opravljanje določenih študijskih obveznosti na eni od univerz članic EU.
  • Študent je oproščen plačila šolnine študija v tujini.
  • Študentu se priznajo obveznosti, opravljene na partnerski instituciji v tujini.
  • Trajanje posamezne izmenjave je že določeno v posameznem bilateralnem sporazumu, ne sme pa biti krajše od treh mesecev in daljše od enega leta.
Strokovno praktično usposabljanje v tujini

Poleg študijske izmenjave se lahko študentje v okviru programa Erasmus+ odločijo za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Več informacij o študijskih praksah lahko najdete v rubriki

Mobilnost študentov