Seznam zaključnih del na Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu

(za podrobnejše podatke gl. vzajemni spletni nacionalni bibliografski sistem Cobiss)

2013

 • Debevec, Janez. Predštudija čezmejnega e-poslovanja malih podjetij v oskrbovalni verigi avtomobilske dejavnosti : diplomsko delo. Mentor Jože Gričar.
 • Černe, Ambrož. Vpliv organizacijske klime na uspešnost delovanja inštitucije s poudarkom na motivaciji zaposlenih ter praktični prikaz razlike med zasebnim in javnim sektorjem : diplomsko delo. Mentor Žiga Andoljšek.
 • Ileršič, Neža. Socialno podjetništvo v Sloveniji : primer projekta Skuhna : diplomsko delo. Mentorica Jožica Knez-Reidl.
 • Koren, Matej. Bančni sistem Slovenije in Avstrije : diplomsko delo. Mentor Žiga Andoljšek.
 • Leskovar, Miha. Varstvo zasebnosti na spletnih socialnih omrežjih : diplomsko delo. Mentor Jernej Letnar Černič.
 • Seršen, Teja. Normativni vidiki neposrednega investiranja za podjetja in posameznike iz EU v Argentini in Braziliji : diplomsko delo. Mentor Jernej Letnar Černič.
 • Štalec, Marija. Vpliv dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika na zasnovo računovodskih informacij : diplomsko delo. Mentorica Majda Kokotec-Novak.

2014

 • Jagodic, Avgust. Vloga kalkulacij pri poslovnih odločitvah s poudarkom na posebnostih turistične dejavnosti : diplomsko delo. Mentorica Majda Kokotec-Novak.
 • Jerebič, Andreja. Primerjalna analiza poslovanja dejavnosti poučevanja tujih jezikov na podlagi računovodskih kazalnikov : diplomsko delo. Mentorica Majda Kokotec Novak.
 • Kocuvan, Žiga. Značilnosti in obdavčitev iger na srečo v Sloveniji ter nekatere primerjave s tujino : diplomsko delo. Mentor Majda Kokotec Novak.
 • Osolin, Gregor. Vpliv reform trga dela na zaposlenost : diplomsko delo. Mentorica Arjana Brezigar Masten. Mentor Jernej Letnar Černič.
 • Peteh, Jana. Obremenitve stroškov dela z vidika slovenskih delodajalcev v primerjavi z drugimi državami ter njihov vpliv na uspešnost slovenskega podjetja : diplomsko delo. Mentorica Majda Kokotec Novak.
 • Savnik, Veronika. Uspešnost uporabe sistema pravične trgovine (kave) v Sloveniji : diplomsko delo.
 • Škof, Nina. Vpliv poslovnega okolja na poslovanje podjetja : diplomsko delo. Mentorica Jožica Knez-Reidl.
 • Tomić, Mario. Izzivi poslovne etike : diplomsko delo. Mentor Jernej Letnar Černič.
 • Virag, Rok. Upravljanje terjatev v malih podjetjih : diplomsko delo. Mentor Žiga Andoljšek.
 • Zore, Lenart Andrej. Franšizing kot dobra poslovna priložnost v časi krize : diplomsko delo. Mentorica Jožica Knez-Riedl.

2015

 • Golob, Gašper. Pomen tujih neposrednih naložb v Sloveniji in svetu ter ustrezni načini njihovega spodbujanja : diplomsko delo. Mentor Zoran Vaupot.
 • Holobar, Lana. Slabosti javnega naročanja iz prakse podjetij : diplomsko delo. Mentor Jernej Letnar Černič.
 • Pogačnik, Eva. Vpliv slovenskih nacionalnih predpisov na prost pretok blaga znotraj Evropske unije in poslovanje špediterskih podjetij : diplomsko delo. Mentor Matej Avbelj.

2017

 • Koščak, Martin. Modeli etičnega odločanja in njihov pomen pri odločanju : diplomsko delo. Mentor Vojko Strahovnik.

2018

 • Jene, Rebeka. Pravni vidiki nagrajevanja v delovnih razmerjih v Sloveniji : diplomsko delo. Mentorica Aniko Noemi Turi.
 • Kranjc, Erik. Znanje kot konkurenčna prednost Slovenije v primeru naložb iz tujine : diplomsko delo. Mentorica Aniko Noemi Turi, somentorica Katarina Klemenc.
 • Štrus, Teja. Evropska sredstva kot vir financiranja amortizacije opreme v javnem raziskovalnem zavodu : diplomsko delo. Mentorica Tatjana Horvat.
 • Žagar, Katarina. Sodobni modeli organizacije in strateški management : diplomsko delo. Mentor Zoran Vaupot.

2019

 • Peperko, Janez. Staranje prebivalstva in vzdržnost pokojninskega sistema v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Mentor Žiga Čepar.
2020 2021 2022 2023 2024