Zadnje objave sodelavcev

 • Steinbacher, M., Raddant, M., Karimi, F., Camacho Cuena, E., Alfarano, S., Iori, G. in Lux T. 2021. Advances in the agent-based modeling of economic and social behavior. Springer Nature Business & Economics 1(99). DOI: https://doi.org/10.1007/s43546-021-00103
 • Mihelič, P., 2020. Univerzalna temeljna norma prava. Dignitas, št. 87-88, str. 235-254.
 • Robnik, L., 2020. Računovodstvo. MLC, Ljubljana. Elektronski vir. Učbenik.
 • Fatur, A., Podobnik, K., Vlahek, A., 2020. Competition Law in Slovenia, Wolters Kluwer, 2nd Edition.
 • Rozman, T., 2020. Business and human rights: implementing the United Nations guiding principles on business and human rights in Slovenia. Lexonomica, letn. 12, št. 1, str. 51-74.
 • Vuckovic, M., Bobek, V., Maček, A., Skoko, H., Horvat, T., 2020. Business environment and foreign direct investments : the case of selected European emerging economies. Economic Research, letn. 33, št. 1, str. 243-266.
 • Nekrep, M., 2019. Finance za podjetnike: znanstvena monografija. Ljubljana: GEA College - Fakulteta za podjetništvo.
 • Ahtik, M., Pilipović, O., Marelja, M., 2019. Economic analysis of money laundering prevention in Croatia and Slovenia, Journal of Money Laundering Control, Vol. 22, Issue 1, str. 97-109.
 • Marguč, K., 2018. Indeks trajnostnega razvoja kot alternativa Ramseyevi formuli pri izbiri med dolgoročnimi projekti. Res novae: revija za celovito znanost, letn. 3, št. 1, str. 44-75.
 • Jaklič, K., Setnikar, M., 2018. Zadržanje kazni zapora - ustavnopravni vidik. Odvetnik, leto XX, št. 2 (85), april 2018, str. 11-14.
 • Letnar Černič, J., Carrillo-Santarelli, N., 2018. The Future Of Business And Human Rights. Intersentia NV.
 • Štrus, D., 2017. Državni svet - že 25 let stičišče interesov družbe = The National Council - interconnecting society for 25 years. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 203 str., ilustr.
 • Drenik, S., 2017. Restitution of Istria's Treasures from Italy to Slovenia: the State of International Law and Practice. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 135-176.
 • Fink, A., 2017. Upanje v večno Slovenijo. Tretji dan, Krščanska revija za duhovnost in kulturo, št. 7/8, Ljubljana. 
 • Naglič, A., 2017. Pridobitna dejavnost župnij in samostanov. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 51-67.
 • Gaiser, L., 2016. Economic intelligence and world governance : reinventing states for a new world order. San Marino: Il Cerchio.
 • Novak Trunk, A., Čepar, Ž., Trunk, A., 2016. The role of expected years of schooling among life expectancy determinants. International journal of innovating and learning, 20(1), pp. 85-99.