Zadnje objave sodelavcev

 • Vaupot, Z., 2019. Culture, institutions and Foreign direct investment in Slovenia. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo, letn. 68, št. 9, str. 34-44. 
 • Horvat, T., Mojzer, J., 2019. Influence of company size on accounting information for decision-making of management. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, vol. 65, no. 2, str. 11-20.
 • Ahtik, M., Pilipović, O., Marelja, M., 2019. Economic analysis of money laundering prevention in Croatia and Slovenia, Journal of Money Laundering Control, Vol. 22, Issue 1, str. 97-109.
 • Malmenvall, S., 2019. Branje o Borisu in Glebu: reprezentacija verskega in političnega zgleda.V: PODLESNIK, Blaž (ur.). Pismenost in kultura Kijevske Rusije: prevod in komentar izbranih tekstov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 83-98.
 • Fornazarič, M., 2019. Advertising trends in Slovenia: comparison of 2008, beginning of 2009 and beginning of 2019 and 2018. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.). Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 24, 2019. Ljubljana: Ljubljana School of Business. 2019, str. 41-46.
 • Stres, A., 2018. Leksikon filozofije, Celje: Mohorjeva družba.
 • Mihelič, P., 2018. Vpogled v odločbo Vrhovnega sodišča ZDA v zadevi Roe vs. Wade. Dignitas, št. 79-80, str. 169-188.
 • Valenzuela, P., 2018. Normativnost in transcedenca naravnega prava : primerjava pristopov Tomaža Akvinskega in Francisca Suáreza. Res novae: revija za celovito znanost, letn. 3, št. 1, str. 95-128. 
 • Gaiser, L., 2018. European critical infrastructure protection : the need for a regional approach and a cyber constant contact strategy. National security and the future, vol. 19, no. 1/2, str. 45-63.
 • Marguč, K., 2018. Indeks trajnostnega razvoja kot alternativa Ramseyevi formuli pri izbiri med dolgoročnimi projekti. Res novae: revija za celovito znanost, letn. 3, št. 1, str. 44-75.
 • Jaklič, K., Setnikar, M., 2018. Zadržanje kazni zapora - ustavnopravni vidik. Odvetnik, leto XX, št. 2 (85), april 2018, str. 11-14.
 • Letnar Černič, J., Carrillo-Santarelli, N., 2018. The Future Of Business And Human Rights. Intersentia NV.
 • Drenik, S., 2017. Restitution of Istria's Treasures from Italy to Slovenia: the State of International Law and Practice. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 135-176.
 • Fink, A., 2017. Upanje v večno Slovenijo. Tretji dan, Krščanska revija za duhovnost in kulturo, št. 7/8, Ljubljana. 
 • Turi, A. N., 2017. International Labour Law Principles as Guidelines to Foster Employment Relations. The USV Annals of Economics and Public Administration. Vol. 17. Issues 1 (25), p. 198-208.
 • Naglič, A., 2017. Pridobitna dejavnost župnij in samostanov. Res novae, letn. 2, št. 2, str. 51-67.
 • Steinbacher, M., Jagric, T., 2017. Interbank Rules, Liquidity, and the Capital-Base: Simulation-Based Experiments of the Artificial Interbank Network. Dosegljivo na: https://ssrn.com/abstract=2984268.
 • Bokal, D., Oporowski, B., Richter, R. B., Salazar, G., 2016. Characterizing 2-crossing-critical graphs. Advances in Applied Mathematics, 74, 23-208.
 • Novak Trunk, A., Čepar, Ž., Trunk, A., 2016. The role of expected years of schooling among life expectancy determinants. International journal of innovating and learning, 20(1), pp. 85-99.