Ciril Žebot, Osnovni tipi modernih gospodarskih ustrojev

Naslov: Osnovni tipi modernih gospodarskih ustrojev (Nastopno predavanje na Univerzi v Ljubljani dne 27. marca 1942)
Avtor: Ciril Žebot (1914–1989)
Tip: neobjavljen tipkopis z rokopisnimi opombami
Zvrst: ekonomsko-politična razprava
Format: 41 cm
Material: papir
Obseg: 67 strani
Založnik: neznano (Ciril Žebot)
Izvor: Katoliški inštitut, Studia Slovenica; signatura: ASS 120 ŽEBOT CIRIL

Opombe: Žebotovo nastopno predavanje ob izvolitvi v naziv docenta na Univerzi v Ljubljani 27. marca leta 1942 prinaša zgodovinski in teoretični pregled ekonomsko-političnih sistemov v zahodnem svetu od konca 18. do sredine 20. stoletja, analizo njihovih prednosti in slabosti, razmislek o (ne)pravični družbeni ureditvi v razmerju do delitve dela in zasebne lastnine v preteklosti in avtorjevi sodobnosti. S svojo kritiko socialistične ekonomije in obenem tržnega gospodarstva omogoča vpogled v korporativistične nazore (zagovor stanovske družbe in dejavne vloge države), značilne za politično konservativno usmerjene intelektualce takratnega časa v Srednji Evropi. Žebotovo predavanje predstavlja najpomembnejši prispevek s področja politične ekonomije na Slovenskem med drugo svetovno vojno in odkriva duha takratnega časa, obenem pa omogoča vpogled v možnosti in omejitve delovanja slovenske univerze v času italijanske okupacije v t. i. Ljubljanski pokrajini.

Pravice: osirotelo delo

Celoten dokument v digitalni obliki je dostopen TUKAJ.

Povzetek nastopnega predavanja je dostopen TUKAJ.
Izsek iz naslovne strani razprave »Osnovni tipi modernih gospodarskih ustrojev«
Ciril Žebot, Osnovni tipi modernih gospodarskih ustrojev