ERASMUS LISTINA (ECHE)

Fakulteta za pravo in ekonomijo je nosilka listine za novo obdobje Erasmus+ projekte, in sicer za obdobje med 2021-2027

Erasmus ID koda Fakultete za pravo in poslovne vede: SI LJUBLJA31

Številka Erasmus listine Fakultete za pravo in poslovne vede: 270820-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-ECHE

Erasmus Policy Statement

READ MORE
Erasmus listina