ERASMUS LISTINA (ECHE)

Fakulteta za pravo in poslovne vede je od leta 2016 nosilka listine, ki je nujno potrebna za sodelovanje v Erasmus aktivnostih.

Erasmus ID koda Fakultete za pravo in poslovne vede: SI LJUBLJA31

Številka Erasmus listine Fakultete za pravo in poslovne vede: 270820-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-ECHE

ECHE

Erasmus Policy Statement

READ MORE
Erasmus listina