Postanite magister poslovnih ved z našim magistrskim programom

Fakulteta za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani izvaja magistrski študijski program Poslovne vede. Program traja dve leti (štiri semestre) in obsega 120 ECTS kreditnih točk. Program se izvaja kot redni in kot izredni študij.

Za napredovanje v višji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 45 KT predhodnega letnika. V višji letnik se izjemoma lahko vpiše tudi študent, ki ni dosegel predpisanega števila KT zaradi opravičljivih razlogov, med katere sodijo materin­stvo, slabe socialne razmere, vrhunski športniki in podobno. Študent lahko med študijem enkrat ponavlja letnik. Ponavljanje je mogoče le, če izpolni vsaj polovico obveznosti prejšnjega letnika, to je 30 KT. Študij praviloma zaključi v času, predvidenem s študijskim programom. Iz opravičlji­vih razlogov se lahko študij podaljša za eno leto. Študent pa lahko napreduje v višji letnik in konča študij prej, kot je predvideno s študijskim programom.

Pridobljeni naslov po uspešno zaključenem študiju je magister poslovnih ved / magistrica poslovnih ved. Magistrski program Poslovne vede je nadgradnja univerzitetnega programa, magistrantom pa prinaša boljše izhodišče za začetek poklicne kariere ali nadaljevanje študija na doktorskem študiju v EU.

Program je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa in je mednarodno primerljiv s študijskimi  programi na nivoju magistrskega študija v Sloveniji in v državah Evropske unije.

Program študija na naši fakulteti izvajajo izjemni profesorji in predavatelji, ki s svojim poglobljenim znanjem in pedagoškim pristopom študentom omogočajo pridobitev najbolj kakovostnega znanja s področja poslovnih ved.

Poudarki in kompetence programa študija na naši fakulteti, ki ga študenti zaključijo s pridobljenim nazivom Magister poslovnih ved, so:

•       spodbujanje etičnega odločanja,
•       krepitev sposobnosti javnega nastopanja,
•       spodbujanje samostojnega in timskega dela,
•       krepitev znanja poslovne angleščine,
•       pestra paleta izbirnih predmetov,
•       sodelovanje v mednarodnih izmenjavah (ERASMUS+ in CEEPUS),
•       specializirana knjižnica s področij podjetništva, filozofije, etike, prava, ekonomije in financ


Vse to omogoča našim študentom pridobitev izjemno širokega znanja s področja poslovnih ved, poslovanja podjetij in ekonomije, s spodbujanjem samostojnega dela ter z močnim poudarkom na učenju poslovne angleščine pa se naši diplomanti po zaključku študija lahko suvereno vključijo v vse vrste mednarodnega poslovanja.

Diploma magistrskega programa Poslovne vede na Fakulteti za pravo in poslovne vede ponuja možnosti nadaljevanja študija na doktorskem študiju na domačih in na mednarodnih programih v okviru bolonjskega izobraževanja, saj se celoten študijski program izvaja v okviru evropskega bolonjskega procesa.

Poleg možnosti nadaljevanja študija na mednarodnih programih v okviru bolonjskega procesa našim študentom omogočamo tudi možnost nadaljevanja študija na podiplomskem nivoju v mreži Katoliških univerz po vsem svetu, kar omogoča izjemne možnosti študija in pridobivanja znanj ter mednarodnega mreženja na najvišjem nivoju. Fakulteta za pravo in poslovne vede, ki v okviru Katoliškega inštituta v Ljubljani tvori osnovo za ustanovitev tudi slovenske katoliške univerze, tako svojim študentom na dodiplomskem in še posebej na podiplomskem študiju omogoča izjemne možnosti za nadgradnjo svojega študija v tujini. Na ta način je naziv Magister poslovnih ved, ki ga študent pridobi ob zaključku študija na Fakulteti za pravo in poslovne vede, podkrepljen z izjemnim znanjem ,ki ga študenti pridobijo tako od naših predavateljev, kot tudi na mednarodnih izmenjavah in v sklopu mednarodnega sodelovanja tako v okviru evropskega bolonjskega procesa kot tudi v okviru svetovne mreže katoliških univerz, katere del bo postala tudi slovenska katoliška univerza. Magister poslovnih ved je torej naziv, ki našim diplomantom odpira številna vrata v celem svetu, saj je študij na Fakulteti za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani zagotovilo za odlično pridobljeno znanje in izjemno široke mednarodne izkušnje in povezave. Na ta način je našim diplomantom olajšan vstop na trg dela in začetek njihove karierne poti.

Poleg tega pa pridobljeni naziv Magister poslovnih ved omogoča tudi nadaljevanje podiplomskega študija z doktorskim študijem na naši fakulteti, ki pa ga izvajamo v sodelovanju z Doctorate School of the Universitat Internacional de Catalunya, kar predstavlja izjemno priložnost za dosego mednarodnega doktorata s poglobljenim znanjem in z mentorstvom dveh mentorjev, po enega z vsake fakultete. Študent, ki je torej pridobil naziv Magister poslovnih ved na naši Fakulteti za pravo in poslovne vede, ima tako izjemno možnost nadaljevanja doktorskega študija in nadgradnje svojega že tako širokega in bogatega znanja, ki ga je pridobil s študijem na naši fakulteti.

Če iščete študijski program, kjer boste pridobili kar se da široka znanja in izkušnje na področju poslovnih ved, z možnostjo mednarodnih izmenjav in mednarodnega mreženja ter s poudarkom na etičnem odločanju, javnem nastopanju, timskem in samostojem delu, potem je Fakulteta za pravo in poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani nedvomno prava izbira za vaš študij. S pridobljenim nazivom Magister poslovnih ved in z bogatim znanjem, ki ga boste pridobili na naši fakulteti, boste lahko suvereno vstopili v poslovni svet in uspešno začeli graditi svojo poslovno kariero.


Vpisni pogoji (MAG in UNI)

Preden se odločite za vpis, se pozanimajte o vpisnih pogojih. Predlagamo, da si preberete vsebino razpisa:

univerzitetni študij
magistrski študij

Želim se vpisati na Fakulteto za pravo in poslovne vede

HITRI VPIS
Magister poslovnih ved