Študentske strani

Na Fakulteti za pravo in poslovne vede nudimo študentom udobno okolje za osebno rast in razvoj:

 • cenovno ugodna nastanitev v sodobno opremljenih katoliških študentskih domovih
 • sodobno multimedijsko opremljene predavalnice
 • lepo opremljeni prostori v centru glavnega mesta
 • lahka dostopnost do univerzitetnega središča narodne in univerzitetne knjižnice
 • nadstandardna zastopanost v organih fakultete (upravni odbor, senat, študentski svet)
 • priročna knjižnica
 • elektronski indeks
 • posnetki predavanj
 • visoka odzivnost vodstva na potrebe študentov
 • sodelovanje pri organizaciji dogodkov (konference, okrogle mize, gostujoča predavanja)
 • mednarodna izmenjava (omogočena vsakomur, ki si to želi)
 • predavanja skupaj s tujimi študenti (izbrani predmeti; v angleškem jeziku)
 • aktivno sodelovanje pri obštudijskih dejavnostih
 • karierno svetovanje in možnosti mreženja s podjetji
 • oseben in spoštljiv odnos zaposlenih

Študentske zadeve urejajo pravilniki in študijski akti.

Študentje lahko svoje aktivnosti in obveznosti do fakultete spremljajo preko internega študentskega visokošolskega portala VIS, kamor nosilci in izvajalci predavanj in vaj shranjujejo gradiva za nemoten potek študija in kjer najdejo tudi navodila in priporočila za pisanje avtorskih del ter ostale dokumente, ki jih v sistem posreduje Referat za študijske zadeve. Pedagoški delavci lahko preko portala VIS obveščajo študente o aktualnostih pri predmetih, študentje se lahko prijavljajo na izpite in kolokvije ter imajo vpogled v svoj elektronski indeks z doseženimi ocenami pri izpitih.

Študentje svoje formalne zahteve do vodstva fakultete podajajo preko svojih predstavnikov v Senatu in v Upravnem odboru fakultete, svoje sprotne zaznave pa lahko podajajo tudi v Referat za študijske zadeve oziroma pooblaščencu za spremljanje kakovosti. Po zaključku semestra dobijo vprašalnik o zadovoljstvu z delom pri aktualnih predmetih, ki je sestavni del procesa samoevalvacije kakovosti dela na fakulteti.

Študijski in pravni akti

Več o študijskih in pravnih aktih

PREBERI VEČ
Študentske strani