Ciril Žebot, Narod sredi Evrope

Naslov: Narod sredi Evrope: razprava o srednjeevropskem vprašanju s posebnim oziroma na Slovence

Avtor: Borut Bober (psevdonim) (najverjetneje Ciril Žebot (1914–1989) s sodelavci)

Tip: neobjavljen tipkopis

Zvrst: politična razprava (pamflet)

Format: A4 (30.3 x 40.6 cm)

Material: papir

Obseg: 119 strani in priloge (15 zemljevidov)

Založnik: neznano (najverjetneje Ciril Žebot)

Izvor: Katoliški inštitut, Studia Slovenica; signatura: ASS 120 ŽEBOT CIRIL

Opombe: Gre za digitalizirano različico neobjavljene in v zgodovinopisju skoraj neznane politološke študije Boruta Bobra (psevdonim), najverjetneje dr. Cirila Žebota (1914–1989) skupaj z anonimnimi sodelavci iz Akademskega kluba Straža. Besedilo je bilo dokončano leta 1943 in opremljeno z naslovom »Narod sredi Evrope – razprava o srednjeevropskem vprašanju s posebnim ozirom na Slovence«. Ciril Žebot, pravnik in univerzitetni profesor politične ekonomije, po drugi svetovni vojni delujoč v Združenih državah Amerike, velja za enega prvih zagovornikov samostojne slovenske države. Svojo življenjsko zgodbo in družbenopolitična stališča je podrobno predstavil v monografiji »Neminljiva Slovenija« (Celovec, 1988). Njegova razprava »Narod sredi Evrope« vsebuje prvo izčrpnejšo utemeljitev takrat avantgardne in redke ideje o Sloveniji zunaj jugoslovanskega okvira. Avtor se sklicuje na intelektualno dediščino duhovnika, univerzitetnega profesorja teologije in političnega delavca Lamberta Ehrlicha (1878–1942) s predstavo o edinstvenosti slovenskega naroda kot stične točke med romanskim, germanskim in slovanskim svetom. V kontekstu razkosanja slovenskega ozemlja v vojnem času predlaga sodelovanje z zahodnimi zavezniki ob hkratni protikomunistični drži ter vojno prepoznava kot priložnost za (postopno) oblikovanje samostojne Slovenije.

Pravice: osirotelo delo

Celoten dokument v digitalni obliki je dostopen TUKAJ

Pregled življenja in misli Cirila Žebota je dostopen TUKAJ.

Povzetek razprave je dostopen TUKAJ.

Primerjalni zgodovinski kontekst razprave je dostopen TUKAJ.


 
Izsek iz naslovne strani razprave »Narod sredi Evrope«.

 
2021