Knjižnica

Knjižnico Katoliškega inštituta (KKI) sestavljata dve enoti: knjižnica Fakultete za pravo in ekonomijo (FPE) in knjižnica Studia Slovenica (SSL).


Knjižnična enota FPE
 
Ta enota predstavlja sodobno opremljeno knjižnico, ki je vključena (in stalno posodabljana) v slovenski nacionalni vzajemni bibliografski sistem Cobiss. Enoto sestavlja okrog deset tisoč enot in šest tisoč bibliografskih zapisov (monografij, znanstvenih časopisov, elektronskih virov), ki pokrivajo vso relevantno klasično in sodobno literaturo s področja poslovnih ved in z njo povezanih disciplin; pri tem izstopajo dela s področja etike in prava. Poseben del te enote sestavljajo knjige iz zbirke dr. Ljuba Sirca (1920–2016), protikomunističnega političnega disidenta in kasneje mednarodno priznanega britanskega ekonomista slovenskega rodu.
 
Vodja knjižnice je dr. Matic Batič. Pomočnik vodje je doc. dr. Nik Trontelj. Enota je odprta od ponedeljka do srede, po naslednjem urniku:
 
Ponedeljek: Po dogovoru. 
Torek: Po dogovoru: 
Sreda: Od 14.00 do 16.00.
 
Za obisk knjižnice po dogovoru se morajo uporabniki predhodno najaviti vodji knjižnice (po elektronski pošti: ) vsaj dva dni pred načrtovanim obiskom.

Uporabnikom knjižnice v njenih prostorih prav tako omogočamo dostop do mednarodnih baz indeksiranih revij. Za dodatne informacije kontaktirajte vodjo knjižice na prej zapisan elektronski naslov.

 
Knjižnična enota SSL

Ta enota je del SSL, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta. SSL hrani arhivsko gradivo o slovenskih izseljencih v Evropi, Severni Ameriki, Latinski Ameriki in Avstraliji. Del gradiva SSL so neposredno po drugi svetovni vojni ustvarili slovenski begunci v begunskih taboriščih v Avstriji in Italiji. Zasluga za zbiranje in posodabljanje gradiva gre slovensko-ameriškemu ekonomistu dr. Janezu Arnežu (1923–2021), ki je leta 1957 v Washingtonu D.C. (ZDA) ustanovil Inštitut Studia Slovenica. Janez Arnež se je posvečal pisanju o svojem narodu ter zbiral knjige, arhivsko in drugo kulturno pomembno gradivo.

Danes zbirka Studia Slovenica obsega več kot štirideset tisoč knjig, več sto enot izseljenskih časopisov in revij, zbirko umetniških del kiparja Franca Goršeta (1897–1986) in več raritet iz povojnih begunskih taborišč. Zbirka SSL, ki je v marsičem edinstvena, še vedno raste. Leta 2005 je Arhiv Republike Slovenije (ARS) izdal vodnik po arhivskem gradivu SSL, ki ga je sestavila Andreja Klasinc Škofljanec, arhivistika ARS.
Knjižnična enota SSL in arhiv trenutno nista odprta za obiskovalce.
 

Vstop v bazo Knjižnice Katoliškega Inštituta

Za ogled baze kliknite

TUKAJ
Knjižnica