Dobili smo novega doktorja znanosti!

Dobili smo novega doktorja znanosti!

Dr. Nik Trontelj je doktoriral na programu tretje stopnje Teologija dne 22. 3. 2022 na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani z doktorsko disertacijo z naslovom:

»Razvoj vsebin osnovnega bogoslovja na Teološki fakulteti v Ljubljani od njene ustanovitve do danes« (mentor: doc. dr. Mari Jože Osredkar)

Doktorsko disertacijo je ubranil z odliko pred komisijo v sestavi:

  • prof. dr. Janez Vodičar, UL TEOF, predsednik
  • doc. dr. Simon Malmenvall, UL TEOF in FPPV (KI) član
  • izr. prof. dr. Bojan Balkovec, UL FF, član
  • izr. prof. dr. Aleš Maver, UM FF, član

Nazaj