Dobili smo novo diplomantko: Monika Gorjan

Dobili smo novo diplomantko: Monika Gorjan

Dne 15. septembra 2022 je na Fakulteti za Pravo in poslovne vede diplomirala Monika Gorjan z diplomsko nalogo: ENOFAKTORSKI MODELI NAPOVEDOVANJA OBRESTNIH MER: PREGLED MODELOV IN EMPIRIČNA ANALIZA OBRESTNIH MER Z MERTONOVIM MODELOM.

Diplomsko nalogo je napisala pod mentorstvom doc. dr. Mitje Steinbacherja.
Zagovor je potekal pred komisijo v sestavi:
  • doc. dr. Simon Starček (predsednik),
  • izr. prof. dr. Tatjana Horvat (članica), 
  • doc. dr. Mitja Steinbacher (mentor)
Moniki Gorjan čestitamo z uspešnem zaključku študija na FPPV.

Nazaj