Čestitamo sodelavcu dr. Malmenvallu za pridobitev podoktorskega raziskovalnega projekta, financiranega s strani ARRS

Čestitamo sodelavcu dr. Malmenvallu za pridobitev podoktorskega raziskovalnega projekta, financiranega s strani ARRS

Naš sodelavec doc. dr. Simon Malmenvall je postal nosilec podoktorskega temeljnega raziskovalnega projekta s področja teologije "Z6-1883 Vladarski svetniki (mučenci) na obrobju srednjeveške Evrope: Kijevska Rusija, Norveška, Duklja".

Projekt, ki se bo med 1. 7. 2019 in 30. 6. 2021 izvajal na Fakulteti za pravo in poslovne vede, financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) iz državnega proračuna.

Nazaj