Dobili smo novo magistrico: Jasna Zagrajšek

Dobili smo novo magistrico: Jasna Zagrajšek

V sredo, 28. septembra 2022, je na Fakulteti za pravo in poslovne vede potekal zagovor magistrske naloge Jasne Zagrajšek z naslovom INTEGRACIJA MERLJIVIH UČINKOV STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA KORPORATIVNEGA VELNESA V URAVNOTEŽENI SISTEM KAZALNIKOV (BALANCED SCORECARD).

Magistrsko nalogo je napisala pod mentorstvom prof. dr. Žige Čeparja in somentorstvom izr. prof. dr. Zorana Vaupota.

Zagovor je potekal pred komisijo v sestavi:
  • doc. dr. Milena Fornazarič (predsednica)
  • prof. dr. Žiga Čepar (mentor)
  • izr. prof. dr. Zoran Vaupot (somentor)
  • doc. dr. Karmen Marguč (članica)
Jasni Zagrajšek čestitamo ob uspešnem zaključku magistrskega študija na FPPV.

Nazaj