Doc. dr. Simon Malmenvall med prejemniki svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem UL

Doc. dr. Simon Malmenvall med prejemniki svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem UL

Dne 4. decembra 2018 je na sedežu Univerze v Ljubljani potekala slavnostna seja univerzitetnega senata. Seja je bila posvečena vsakoletni podelitvi najvišjih univerzitetnih priznanj: častnih doktoratov, častnih senatorskih mest, zlatih plaket ter svečanih listin mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Podelitev priznanj je opravil rektor prof. dr. Igor Papič.

Med prejemniki omenjene svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem je tudi dr. Simon Malmenvall – docent na Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu ter asistent in raziskovalec na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Svečano listino je prejel predvsem kot priznanje za svoje bogato raziskovalno delo in kot spodbudo za nadaljnje udejstvovanje na akademskem področju. Več o dogodku je mogoče prebrati na univerzitetni spletni strani.

Kolegu dr. Malmenvallu iskreno čestitamo!

Nazaj