Mednarodni projekt RESTAURA je uspešno zaključen

Mednarodni projekt RESTAURA je uspešno zaključen

Za nami je zelo uspešna izvedba sklepne konference in transnacionalnega treninga v okviru 3-letnega projekta RESTAURA: Revitalising Cultural Heritage by the Use of PPP v okviru programa Interreg Srednja Evropa. S sklepno konferenco smo zaokrožili triletno delo na projektu, v katerem je ob Fakulteti za pravo in poslovne vede sodelovalo 11 partnerjev iz 4 držav: Hrvaške, Poljske, Slovaške in Slovenije.

Izvedba konference je za Fakulteto za poslovne vede pomenila velik zalogaj, ki pa smo ga tudi po mnenju projektnih partnerjev opravili z odliko. Visok nivo kakovosti izvedbe potrjujejo relevantni gosti s področja politike, gospodarstva, civilne družbe in znanosti. Gosti so na dveh okroglih mizah, ki sta ju odlično vodila gosta iz Hrvaške, predstavili politične, pravne, finančne in kulturne vidike ohranjanja kulturne dediščine s poudarkom na možnostih vključevanja zasebnih sredstev v okviru t.i. javno-zasebnih partnerstev.

Posebna skrb organizatorjev je bila namenjena predstavitvi projekta Restaura in nekaterih najbolj pomembnih rezultatov, vključujoč izvedbo štirih pilotskih projektov revitalizacije, ki so bili deležni posebne pozornosti obiskovalcev: grad Rihemberk, solni trg Nowy Dwor Mazowiecki, palača Bigatto v Buzetu in Palača Konventna v Bratislavi. Ob robu dogajanja v veliki dvorani Mare in Vinkota Lipovca Katoliškega inštituta so v povsem napolnjeni predavalnici raziskovalci iz Slovenije in Hrvaške predstavili aktualno raziskovalno delo s področja modelov revitalizacije kulturne dediščine in upravljanja z njo.

Dogodka se je glede na podatke organizatorjev, poleg članov projektnih skupin, udeležilo tudi več kot 80 ljudi iz vse Slovenije. Med obiskovalci so bili predvsem predstavniki lokalnih skupnosti in javnih zavodov, torej najbolj relevantnega občestva, saj je kulturna dediščina in skrb za njeno upravljanje praviloma v rokah lokalnih skupnosti v vseh štirih državah projektnega partnerstva Restaura.

Drugi dan dogodka smo pripravili strokovno ekskurzijo na grad Podsreda, kjer so nas pričakali predstavniki Kozjanskega regionalnega parka. Na gradu je potekal poseben kulturni program predstavitve srednjeveških plesov in predstavitve gradu Podsreda. Na koncu programa smo v okviru partnerstva Restaura na 90 minutnem sklepnem sestanku povzeli ključne pridobitve projekta in se s svojimi idejami o nadgradnji sodelovanja v okviru projekta Restaura usmerili naprej, za kar obstaja več poti. Restaura je projekt takoimenovane snovne (vidne) dediščine, predstavniki fakultete smo na sklepnem sestanku predstavili pobudo za vseevropski projekt s področja nesnovne (nevidne) dediščine še večjega dometa od pravkar končanega projekta Restaura.

Projekt Restaura je pomenil utrditev vere v to, da smo na fakulteti zmožni uspešno sodelovati v mednarodnem okolju in pripraviti zahtevnejše dogodke, ki krepijo identiteto ustanovitelja ter prispevajo k prepoznavnosti fakultete v domačem in mednarodnem okolju.

Nazaj