Na izmenjavi smo gostili doktorsko študentko Mario Nemes iz Romunije

Na izmenjavi smo gostili doktorsko študentko Mario Nemes iz Romunije

Zakaj ste za izmenjavo izbrali Slovenijo in Fakulteto za poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta?
Slovenija je bila moja prva izbira in tudi edina, ker sem pred petimi leti že bila tukaj preko programa Erasmus in sem se hotela vrniti, da bi spet videla to lepo deželo.
Fakulteta za pravo in poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta je bila tista, ki jo je predlagal moj koordinator z matične fakultete.
 
Kaj vam je bilo najbolj všeč med izmenjavo?
Med mojo izmenjavo sem zelo uživala pri udeležbi na nekaterih predavanjih in drugih študijskih dejavnostih, imela sem dovolj časa in materiala za delo na svoji doktorski nalogi, v prostem času pa sem tudi malo potovala po državi.
 
Kaj ste pri sebi izboljšali?
Kot sem že omenila, sem veliko delala na svoji doktorski nalogi. Menim pa, da sem malo izboljšala tudi svoje znanje slovenščine.
 
Kaj bi svojim kolegom priporočili, glede izmenjave na FPPV?
Kolegi bi zagotovo imeli dovolj razlogov za ponovitev moje izmenjave na FPPV, vsaj glede že omenjenega: dela v moderno opremljenem okolju, spoznavanja profesionalnega osebja fakultete in seveda uživanja v okolju.

Nazaj