NAKVIS sprejel odločbo o podaljšanju univerzitetnega študijskega programa FPV za nedoločen čas

NAKVIS sprejel odločbo o podaljšanju univerzitetnega študijskega programa FPV za nedoločen čas

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je na svoji 132. seji 18. oktobra 2018 sprejel odločbo, s katero je akreditacijo univerzitetnega študijskega programa Poslovne vede, ki ga izvaja naša fakulteta, podaljšal za nedoločen čas.

Sodelavci fakultete to odločitev sprejemamo kot priznanje za dosedaj vložen trud v oblikovanje in izvedbo našega študijskega programa ter hkrati kot zavezo za krepitev kulture kakovosti Fakultete za pravo in poslovne vede tudi v prihodnosti.

Nazaj