Naši študenti so nam postavili ogledalo…

Naši študenti so nam postavili ogledalo…

S ciljem čim bolj objektivnega merjenja kakovosti pedagoškega dela, smo tudi za šolsko leto 2017/18 izvedli anonimno anketo med našimi študenti.
 
Merili smo tako zadovoljstvo z vsebino predmetov, kakor tudi z načinom pedagoškega dela. Možne ocene so bile od 1-5.
 
Skupni povprečni rezultati anket glede vsebine vseh predmetov (v oklepajih so za primerjavo navedeni rezultati za šolsko leto 2016/17):
a: zahtevnost snovi 3,6 (4,0)
b: zanimivost snovi 4,5 (4,2)
c: opredeljenost in dostopnost študijskega gradiva 4,5 (4,2)
d: povezava snovi s sodobnim časom 4,8 (4,4)
e: uporabnost pridobljenega znanja iz predmetov v praksi 4,6 (4,2)
f: splošno zadovoljstvo z vsebino predmetov 4,7 (4,3)
 
Najbolje ocenjeni predmeti (ocena 5,0 – kriterij splošno zadovoljstvo z vsebino predmetov), v oklepaju (so)nosilci oz. (so)izvajalci:
 • E-storitve (doc. dr. Benjamin Lesjak)
 • Temelji trženja (doc. dr. Zoran Vaupot, dr. Karmen Marguč)
 • Integralni management in razvoj podjetja (doc. dr. Zoran Vaupot, doc. dr. Milena Fornazarič)
 • Geopolitika in geoekonomija (doc. dr. Laris Gaiser)
 • Management sprememb (doc. dr. Zoran Vaupot)
 • Temelji makro in mikroekonomije (izr. prof. dr. Žiga Čepar, doc. dr. Mitja Steinbacher)
 • Filozofija in religija (zasl. prof. ddr. Anton Stres)
 • Strateški management in politika podjetja (doc. dr. Zoran Vaupot)
 • Temelji računovodstva za odločanje (doc. dr. Tatjana Horvat)
 • E-poslovanje (doc. dr. Benjamin Lesjak)
 
Skupni povprečni rezultati anket glede načina pedagoškega dela vseh učiteljev (v oklepajih so za primerjavo navedeni rezultati za šolsko leto 2016/17):
a: zanimivost predavanj 4,4 (4,2)
b: spodbujanje k samostojnemu razmisleku in delu študentov 4,5 (4,3)
c: organiziranost predavateljev 4,6 (4,1)
d: osebni odnos učiteljev do študentov 4,8 (4,5)
e: splošno zadovoljstvo z delom učiteljev 4,7 (4,3)
 
Najbolje ocenjeni učitelji (ocena 5,0 – kriterij splošno zadovoljstvo z delom učiteljev),
po abecednem vrstnem redu priimkov (so)nosilcev oz. (so)izvajalcev; v oklepaju predmeti, pri katerih so bile dodeljene najvišje ocene za delo učiteljev:
 • izr. prof. dr. Žiga Čepar (Temelji makro in mikroekonomije)
 • zasl. prof. dr. Andrej Fink (Strategija v podjetništvu)
 • doc. dr. Milena Fornazarič (Integralni management in razvoj podjetja)
 • doc. dr. Laris Gaiser (Geopolitika in geoekonomija),
 • doc. dr. Tatjana Horvat (Temelji računovodstva za odločanje)
 • Ddr. Klemen Jaklič (Gospodarsko pravo 2)
 • doc. dr. Benjamin Lesjak (E-storitve, E-poslovanje)
 • dr. Karmen Marguč (Temelji trženja)
 • doc. dr. Mitja Steinbacher (Temelji makro in mikroekonomije)
 • zasl. prof. ddr. Anton Stres (Filozofija in religija)
 • doc. dr. Zoran Vaupot (Temelji trženja, Integralni management in razvoj podjetja, Management sprememb, Temelji managementa, Strateški management in politika podjetja)
Veseli in ponosni smo na zelo spodbudne rezultate ankete, ki kažejo na izrazit dvig ocen glede na preteklo leto in že delamo na tem, da bodo za prihajajoče šolsko leto še boljši!
 

Nazaj