Nove pridobitve Knjižnice Katoliškega inštituta

Nove pridobitve Knjižnice Katoliškega inštituta

Celotna zbirka Knjižnice Katoliškega inštituta, ki deluje v prostorih Fakultete za pravo in poslovne vede, se je med novembrom 2018 in marcem 2019 – v primerjavi s stanjem sredi leta 2018 – povečala za dobro petino. Njeno zbirko tako trenutno sestavlja skoraj 6 tisoč enot knjižničnega gradiva in drugih virov. Med pridobitvami, ki so v omenjenem času knjižnico še posebej obogatile, je vredno omeniti vsaj naslednje:
  • nabavo večih naslovov najsodobnejših visokošolskih učbenikov s področja makro in mikroekonomije, financ, poslovnega prava in mednarodnih odnosov v izdaji ugledne britanske založbe Pearson;
  • nad 100 enot knjižnega gradiva s področja filozofije, politologije in ekonomije, ki jih je knjižnici podaril zasl. prof. dr. Lovro Šturm;
  • okrog 50 enot knjižnega gradiva s področja prava, ki jih je knjižnici podaril upokojeni odvetnik mag. Stanislav Fortuna.
Vsem navedenim in drugim darovalcem, brez katerih zbirka knjižnice ne bi bila takšna, kakršna je, se iskreno zahvaljujemo.

Nazaj