Novo: v sodelovanju z UIC Barcelona začenjamo z doktorskim študijem!

Novo: v sodelovanju z UIC Barcelona začenjamo z doktorskim študijem!

Fakulteta za pravo in poslovne vede je prejela še eno priznanje iz tujine. Z ugledno univerzo iz Barcelone, UIC - Universitat Internacional de Catalunya smo se dogovorili za sodelovanje pri doktorskem študiju na področju Ekonomija in pravo.

FPPV je postala ekskluziven partner UIC v Sloveniji in tako poleg zaokrožitve celotne ponudbe študijskih programov izpolnila tudi enega izmed ciljev nacionalnega programa na področju razvoja visokega šolstva: internacionalizacijo študija.

Osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji bodo lahko pod posebej ugodnimi pogoji opravljale doktorski študij na UIC. Po uspešnem zagovoru doktorske naloge pa bodo prejele doktorsko diplomo, javno veljavno listino priznano v vseh državah Evropske unije. 

Dodatne informacije o doktorskem študiju.

Nazaj