Obiskala nas je visoka gostja z ameriške škofovske konference

Obiskala nas je visoka gostja z ameriške škofovske konference

Z obiskom nas je počastila visoka gostja Jennifer Healy, ki opravlja posle direktorice USCCB za srednjo in vzhodno Evropo. Visoko gostjo smo sprejeli odprtih rok in ji v prijetnem delovnem vzdušju opisali delovanje Fakultete za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu.

Fakulteto za pravo in poslovne vede smo predstavljali:
  • asist. mag. Pia Valenzuela, vodja mednarodne pisarne in študijskih zadev, ki je gospe Healy predstavila delovanje mednarodne pisarne in program mednarodnih izmenjav Erasmus;
  • Mariana Rožanec, mag. posl. ved, prva magistrantka novega magistrskega programa poslovnih ved na Fakulteti za pravo in poslovne vede in štipendistka fakultete, ki je predstavila njeno izkušnjo študija na naši fakulteti
  • Rok Pograjc, magistrski študent poslovnih ved, ki je tik pred zaključkom študija na magistrski stopnji
  • doc. dr. Simon Malmenvall, ki opravlja delo vodje razskovalnega dela in usklajuje projekt digitalizacije arhiva Studia slovenica v sklopu poslanstva Katoliškega inštituta
  • Tilen Vesenjak, mag. prav., ki opravlja obsežne naloge tajnika fakultete in je tudi tokrat poskrbel za nemoten potek protokola srečanja z visoko gostjo
  • mag. Nik Trontelj, doktorski raziskovalec, ki je visoki gostji predstavil aktivnosti v sklopu Katoliškega inštituta in ljubljanske nadškofije glede poprave krivic slovenskim redovnicam in duhovnikom iz obdobja prirejenih sodnih procesij v času nekdanje Jugoslavije
  • doc. dr. Mitja Steinbacher, dekan fakultete, ki je visoki gostji predstavil delovanje fakultete, njeno umestitev v slovenski družbeni prostor, in jo seznanil z nekaterimi izzivi za v prihodnje glede večje prepoznavnosti v slovenskem visokošolskem prostoru in pri krepitvi novega magistrskega programa prava, ki ga pričnemo izvajati v študijskem letu 2022-23.

Nazaj