Obiskali smo podjetje NIEROS Metal

Obiskali smo podjetje NIEROS Metal

Skupina študentov naše fakultete, ki v letošnjem šolskem letu posluša predmete s področja management, je pod strokovnim vodstvom predavatelja in dekana FPPV, dr. Zorana Vaupota, obiskala podjetje Nieros Metal iz Slovenj Gradca.

Prijazno so jih sprejeli sodelavci podjetja, na čelu z direktorico, go. Denise Kramljak. Začetni predstavitvi podjetja je sledil ogled proizvodnje in strokovno-raziskovalni del obiska. Na osnovi pridobljenih informacij bodo študenti, pod mentorstvom dr. Vaupota, pripravili poročilo projekta, kjer bodo ocenili delovanje funkcije managementa in predlagali nekatere izboljšave.

Vsem sodelujočim se v imenu fakultete prav lepo zahvaljujemo!

Nazaj