Pogovor z rektorjem Katoliškega inštituta ddr. Antonom Stresom

Pogovor z rektorjem Katoliškega inštituta ddr. Antonom Stresom

Vabljeni, da si preberete kratek in poučen pogovor z rektorjem Katoliškega inštituta, zasl. prof. ddr. Antonom Stresom z naslovom "Na Katoliškem inštitutu je mogoče študirati poslovne vede in pravo"

Rektor Stres spregovori o tem, kako se je porodila zamisel za slovensko katoliško univerzo in poudari, da je "Slovenija edina zgodovinsko katoliška država v Evropi, ki še nima katoliške univerze (slednjo imata celo Ukrajina ter Bosna in Hercegovina, kjer Katoliška cerkev nikoli ni bila večinska verska skupnost)." Ob tem izpostavi, da ta čas v sklopu Katoliškega inštituta delujeta Fakulteta za pravo in poslovne vede (FPPV) in knjižnica, ki vsebuje tudi bogato arhivsko zbirko Studia slovenica, ki pokriva življenje Slovencev v izseljenstvu in zamejstvu.

Rektor Stres se naveže tudi na apel pokojnega Janeza Pavla II. o tem, da so »katoliške univerze nujne za rast in razvoj krščanske kulture in človeškega napredka," in dodal naj cerkvena skupnost: »podpre katoliške visokošolske ustanove in jim pomaga pri njihovem razvoju in prenovi.«

Rektor poudari, da imajo predavatelji in študentje prijetno zavest, da pripadajo mreži nad 300 katoliških univerz po vsem svetu.

Celoten pogovor je na voljo na tem naslovu.

Nazaj