Poslušali smo preskusno predavanje dr. Jožeta Ruparčiča, namestnika Varuha človekovih pravic RS

Poslušali smo preskusno predavanje dr. Jožeta Ruparčiča, namestnika Varuha človekovih pravic RS

V petek, 12. junija, smo poslušali preskusno predavanje dr. Jožeta Ruparčiča, v okviru postopka za izvolitev v naziv docent.

Dr. Ruparčič, zaposlen kot namestnik Varuha človekovih pravic RS in zunanji sodelavec Fakultete za pravo in poslovne vede, je predaval na temo Pravilo poslovne presoje (business judgement rule), poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev.

Nazaj