Predstavljamo naše nove sodelavce: doc. dr. Laris Gaiser

Predstavljamo naše nove sodelavce: doc. dr. Laris Gaiser

  • Kako bi se v enem stavku predstavili nekomu, ki vas osebno ne pozna in si je o vas morda ustvaril mnenje zgolj na osnovi v medijih ustvarjene podobe?
Zelo rad sledim medijem in prav zanimivo je, da vsakič izvem nekaj novega o sebi, česar niti sam nisem vedel. In če drži pravilo, da imajo mediji vedno prav, potem živim v velikem grehu.
 
  • Kako drugačna od obstoječe, v primerjavi z državami razvitega sveta, bi po vašem mnenju morala biti vloga slovenskih zasebnih fakultet v celotnem sistemu visokega šolstva?
Kariero sem začel pred desetimi leti na najstarejši javni univerzi v ZDA. Tam »normalnost« predstavljajo prav zasebne ustanove, redke javne univerze pa so bile v zgodovini ustanovljene za to, da bi postavile visoke standarde poučevanja in raziskovanja. Pri nas velja ravno obratno. Da bi se Slovenija razvila v strpno, odprto in razvito demokracijo, potrebuje visokošolski pluralizem, ki predstavlja edino zagotovilo za oblikovanje svetovljansko razgledane družbe. Zasebne ustanove morajo postavljati nove, visoke standarde. Ker pa je Slovenija povprečno mala država, lahko zasebne fakultete postanejo tudi nosilci akademskega prezračevanja. Zaradi lastne fleksibilnost se namreč hitreje odprejo sodelovanju s tujino ter s tem akademskemu svetu omogočijo, da se vrne h koreninam oziroma k ponovnemu oblikovanju velikega, povezanega evropskega visokošolskega prostora. Zaradi manjšega števila študentov pa so zasebne fakultete daleč najprimernejši prostor za kvalitetno didaktiko.
 
  • Katere so glavne ovire, zaradi katerih dejanska vloga zasebnih fakultet v Sloveniji ni takšna, kot bi si jo želeli?
Družbeno-politična miselnost, ki jo izraža zakonodajalec, in prevelika lakota nekaterih zasebnih ustanov po koncesijah. Javnost razume, da so bile koncesije velikokrat zlorabljene kot plačilno sredstvo za politične protiusluge ali partnerstva, takšna dejanja pa so škodila ugledu celotnega zasebnega akademskega sistema. Tudi tistega, ki živi samo od lastnega dela.
 
  • Zakaj ste se odločili za sodelovanje s Fakulteto za poslovne vede, ki deluje v okviru Katoliškega inštituta?
Že dolga leta dobro sodelujem s Katoliško Univerzo v Milanu in sem prav vesel, da lahko svoje izkušnje prinesem v razvoj Katoliškega inštituta, v katerem vidim velik potencial, da v naslednjih letih postane Univerzitetni center odličnosti. Istočasno pa sem vesel, da je vodstvo prepoznalo dodano vrednost rednega učenja, in to prvič v Sloveniji, geopolitike in geoekonomije.

Več o doc. dr. Gaiserju si lahko preberete na tej povezavi: http://www.katoliski-institut.si/o-fakulteti/pedagoski-sodelavci/gaiser-laris

Nazaj