Pridobili smo nov projekt!

Pridobili smo nov projekt!

Fakulteta za pravo in poslovne vede je bila, v konzorciju z drugimi prijavitelji, uspešna pri prijavi na razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem-Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018 (http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro/).

Začenjamo z izvedbo izbranega projekta z nazivom »Zmanjšanje izgorelosti in zdrav življenjski slog v obdobju srednjih let in starosti«, kjer bodo naši študenti izvajali projektne aktivnosti na področju analize ekonomskih vidikov obravnavanega področja.
 

Nazaj