Pridobili smo še en projekt!

Pridobili smo še en projekt!

Fakulteta za pravo in poslovne vede je bila, v konzorciju z drugimi prijavitelji, uspešna pri prijavi na razpis Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju-Po kreativni poti do znanja 2017-2020 (http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10356/).

Začenjamo z izvedbo izbranega projekta z nazivom »Inovativne procesne izboljšave v gospodarskih družbah«, kjer bodo sodelovali tudi naši študenti.

Nazaj