Rezultati študentskih anket za šolsko leto 2018/19 so znani...

Rezultati študentskih anket za šolsko leto 2018/19 so znani...

S ciljem čim bolj objektivnega merjenja kakovosti pedagoškega dela, smo tudi za šolsko leto 2018/19 izvedli anketo med našimi študenti dodiplomskega in magistrskega študija programa Poslovne vede.
 
Merili smo tako zadovoljstvo z vsebino predmetov, kakor tudi z načinom pedagoškega dela. Možne ocene so bile od 1-5.


Ocene predmetov
Skupni povprečni rezultati anket glede vsebine vseh predmetov:
a: zahtevnost snovi 3,9
b: zanimivost snovi 4,4
c: opredeljenost in dostopnost študijskega gradiva 4,4
d: povezava snovi s sodobnim časom 4,7
e: splošno zadovoljstvo z vsebino predmetov 4,4
Najbolje ocenjeni predmeti (ocena 5,0 – kriterij splošno zadovoljstvo z vsebino predmetov) po abecednem vrstnem redu predmetov, v oklepaju (so)nosilci oz. (so)izvajalci:
 • Človekove pravice in dolžnosti (izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič)
 • E-storitve (doc. dr. Benjamin Lesjak)
 • Geopolitika in geoekonomija (doc. dr. Laris Gaiser)
 • Gospodarska in socialna pravičnost doma in po svetu (prof. dr. Klemen Jaklič)
 • Odnosi z javnostmi in javno mnenje (doc. dr. Milena Fornazarič)
 • Poslovna angleščina 1 (dr. Sonja Trampuš)
 • Poslovno komuniciranje (doc. dr. Milena Fornazarič)
 • Računovodstvo (doc. dr. Tatjana Horvat)
 • Strateški management in politika podjetja (doc. dr. Zoran Vaupot)
 • Temelji računovodstva za odločanje (doc. dr. Tatjana Horvat, doc. dr. Lidija Robnik)

 
Ocene učiteljev
Skupni povprečni rezultati anket glede pedagoškega dela vseh učiteljev:
a: zanimivost predavanj 4,3
b: spodbujanje k samostojnemu razmisleku in delu študentov 4,3
c: organiziranost predavateljev 4,3
d: osebni odnos učiteljev do študentov 4,7
e: splošno zadovoljstvo z delom učiteljev 4,3
 
Najbolje ocenjeni učitelji (ocena 5,0 – kriterij splošno zadovoljstvo z delom učiteljev),
po abecednem vrstnem redu priimkov učiteljev; v oklepajih predmeti, pri katerih so bile dodeljene najvišje ocene za delo učiteljev:
 • izr. prof. dr. Jernej Letnar Černič (Človekove pravice in dolžnosti)
 • doc. dr. Milena Fornazarič (Odnosi z javnostmi in javno mnenje, Poslovno komuniciranje)
 • doc. dr. Laris Gaiser (Geopolitika in geoekonomija)
 • izr. prof. dr. Tatjana Horvat (Temelji računovodstva za odločanje, Računovodstvo)
 • prof. dr. Klemen Jaklič (Gospodarska in socialna pravičnost doma in po svetu)
 • doc. dr. Lidija Robnik (Temelji računovodstva za odločanje)
 • doc. dr. Sonja Trampuš (Poslovna angleščina 1)
 • doc. dr. Zoran Vaupot (Management sprememb, Uvod v razumevanje organizacije, Strateški management in politika podjetja, Mednarodno poslovanje)
Veseli in ponosni smo na zelo spodbudne rezultate ankete in že delamo na tem, da bodo za prihajajoče šolsko leto še boljši!

Nazaj