Sodelavci fakultete krepimo timski duh med zaposlenimi!

Sodelavci fakultete krepimo timski duh med zaposlenimi!

V vsaki organizaciji so dobri medosebni odnosi pomemben del uspešnosti njenega delovanja. Zavedajoč se tega dejstva, sodelavci Fakultete za pravo in poslovne vede pogosto pristopimo tudi k izvedbi preprostih opravil, ki jih zahteva delovanje naše fakultete.

Danes smo tako skupaj pripravili veliko količno pisemskih pošiljk za župnije v vsej Sloveniji. Pri delu smo sodelovali skoraj vsi zaposleni na fakulteti: dekan-dr. Zoran Vaupot, vodja študijskih zadev-dr. Mitja Steinbacher, vodja znanstveno-raziskovalnega dela in knjižnice-dr. Simon Malmenvall, vodja podpornih dejavnosti-mag. Pia Valenzuela in tajnik fakultete-Tilen Vesenjak.
 

Nazaj