Študijski obisk Alpine iz Žirov

Študijski obisk Alpine iz Žirov

V ponedeljek, 21. novembra smo s skupino študentov obiskali podjetje Alpina v kraju Žiri. Prijazno sta nas sprejela mag. Iztok Malačič, direktor za prestrukturiranje in korporativno upravljanje ter g. Klemen Tratar iz regionalne prodaje. Predstavila sta nam skupino Alpina in njihove glavne aktivnosti s ciljem prestrukturiranja, ogledali pa smo si tudi proizvodnjo.

Ob zaključku srečanja smo se dogovorili za pripravo seminarskih nalog, s katerimi želimo v učnem procesu pridobljena teoretična znanja povezati s poslovno prakso. Hkrati pa bi se radi z oblikovanjem koristnih zaključkov nalog tudi zahvalili Alpini za trud, ki so ga namenili v organizacijo našega obiska.

Zadovoljstvo študentov z obiskom je potrdilo pravilnost tovrstnega pristopa povezovanja teorije in prakse v učnem procesu, s katerim bomo nadaljevali tudi v prihodnosti.

Nazaj