Upravni odbor FPV je sprejel samoevalvacijsko poročilo fakultete za študijsko leto 2016-17

Upravni odbor FPV je sprejel samoevalvacijsko poročilo fakultete za študijsko leto 2016-17

Upravni odbor Fakultete za pravo in poslovne vede je obravnaval in sprejel Samoevalvacijsko poročilo pooblaščenca za merjenje kakovosti o zagotavljanju kakovosti na Fakulteti za pravo in poslovne vede za študijsko leto 2016-17.
Na pravi poti smo, gremo torej še bolj odločno v tej smeri!

Nazaj