Uspeh Katoliškega inštituta in znanstvene revije Res novae

Uspeh Katoliškega inštituta in znanstvene revije Res novae

Recenzirana znanstvena periodična publikacija Res novae: revija za celovito znanost, ki jo izdaja Fakulteta za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu, je bila sprejeta v ugledno mednarodno bibliografsko bazo s področja humanistike in družboslovja ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences). Vključitev v omenjeno bazo predstavlja pomemben korak h krepitvi znanstvene kakovosti in mednarodne prepoznavnosti (vključno s primernim »točkovanjem«) tako revije same kakor tudi Katoliškega inštituta.

Vse zainteresirane avtorje in bralce vabimo k spremljanju vsebin revije Res novae v njenem spletnem arhivu in objavljanju člankov. Za vsebinska in tehnična vprašanja glede objave pišite glavnemu uredniku: .

Nazaj