V hvaležen spomin: dr. Janez Arnež (1923–2021)

V hvaležen spomin: dr. Janez Arnež (1923–2021)

18. decembra se je sklenilo ustvarjalno in pestro življenje dr. Janeza Arneža (1923–2021) (uradno: Ivan Alfonz Arnež), pronicljivega katoliškega intelektualca in slovenskega domoljuba, neutrudnega zbiralca kulturne dediščine slovenske emigracije in velikega dobrotnika Katoliškega inštituta. Njegovo življenjsko vodilo bi lahko strnili v naslednje besede: »Križ in slovenska zastava, vedno sem hodil za njima, nikoli nisem menjal strani.« Poglavitna zasluga Janeza Arneža je vzpostavitev arhiva Studia slovenica s pridruženo specialno knjižnico, katerega temeljno poslanstvo je ohranjanje pisne zapuščine narodnozavednih Slovencev v zamejstvu in svetu, še posebej tistih, ki so po drugi svetovni vojni zapustili matično domovino. Celotno dotakratno zbirko je leta 1991 prenesel v Slovenijo, leta 2008 pa jo je trajno zapustil Katoliškemu inštitutu, ki odtlej skrbi za njeno ohranjanje in nadaljnji razvoj.

Janez Arnež je med letoma 1929 in 1934 obiskoval Osnovno šolo pri šolskih sestrah v Marijanišču v Ljubljani, na klasični gimnaziji je maturiral leta 1942, se pridružil katoliški mladinski organizaciji pod vodstvom Ernesta Tomca (1885–1942) in že v mladosti nasprotoval tako jugoslovanskemu unitarizmu kakor tudi mednarodnemu komunizmu. Leta 1942 se je vpisal na Pravno in Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani. Leta 1943 se je po zaprtju univerze pridružil Slovenskemu narodnemu varnostnemu zboru (primorskim domobrancem) in deloval v Trstu. Za slovensko gimnazijo v Gorici je zbiral knjige, v tržaški knjižnici pa sestavljal bibliografijo o slovenskih jezikovnih in mejnih vprašanjih. Leta 1945 se je iz Trsta umaknil v taborišče Riccione pri Riminiju. Bil je eden izmed ustanoviteljev Zveze slovenskih katoliških visokošolcev in izdajal list Nova doba. Kmalu je odšel na univerzo v Bologno in se vpisal na študij ekonomije, po študiju je med letoma 1946 in 1951 živel v Belgiji, kjer se je v Louvainu zaposlil v uredništvu revije Nouvelle revue théologique. Na tamkajšnji univerzi je leta 1948 diplomiral iz političnih ved, kasneje tudi iz ekonomije. Leta 1951 se je preselil v Združene države Amerike, kjer je delal v tovarnah v Bridgeportu in Clevelandu. Nato je odšel na univerzo Yale v New Havenu, kjer je opravil magisterij iz ekonomije. Študij je nadaljeval na univerzi Laval v Quebecu v Kanadi, tam je leta 1965 doktoriral z disertacijo o jugoslovanski kmetijski politiki. Med potekom svojega doktorskega študija je v New Yorku deloval v različnih finančnih podjetjih, tri leta je bil zaposlen v znameniti Kongresni knjižnici v Washingtonu D. C. Med letoma 1959 in 1991 je v New Yorku na St. Joseph's College predaval ekonomijo. V Washingtonu D. C. je leta 1957 še z dvema prijateljema vzpostavil inštitut Studia slovenica. Inštitut je deloval kot založba knjig o Sloveniji, tam so se zbirale tudi monografske in periodične publikacije ter arhivsko gradivo Slovencev iz različnih držav. Omenjeno ustanovo je Arnež leta 1991 registriral v Sloveniji, ko je v Ljubljano pripeljal obsežno zbirko izseljenskega knjižničnega in arhivskega gradiva. Leta 2002 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije arhivsko zbirko Studia slovenica razglasilo za kulturni spomenik. Leta 2008 je Studia slovenica skupaj z arhivistko Andrejo Klasinc Škofljanec za svoje delo prejela Aškerčevo nagrado.

Vsem, ki so Janeza Arneža osebno poznali, bo ostal v spominu kot izjemno delaven, vztrajen in strokovno predan človek, čigar najvišji vrednoti sta bili slovenski narod in katoliška vera.
 

Nazaj