V spomin: zasl. prof. dr. Lovro Šturm (1938–2021)

V spomin: zasl. prof. dr. Lovro Šturm (1938–2021)

Svojo življenjsko pot je 2. decembra 2021 sklenil dr. Lovro Šturm (1938–2021), eden izmed najvidnejših pravnikov in politikov v sodobni slovenski zgodovini.

Leta 1961 je diplomiral, leta 1965 pa doktoriral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo akademsko kariero je Lovro Šturm začel leta 1961 na Inštitutu za javno upravo in delovna razmerja na Pravni fakulteti, ki ga je od leta 1972 do 1985 tudi vodil. V naziv rednega profesorja za upravno pravo in upravne znanosti ter za pravno informatiko je bil na Pravni fakulteti izvoljen leta 1986. Med letoma 1985 in 1990 je bil predstojnik Katedre za upravnopravne znanosti. Med letoma 1990 in 1998 je bil sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, od leta 1997 in 1998 njegov predsednik. Leta 2000 je bil dr. Šturm minister za šolstvo in šport Republike Slovenije. Med letoma 2004 in 2008 je bil minister za pravosodje Republike Slovenije. Od leta 2011 do 2016 je bil predsednik civilnodružbene organizacije Zbor za republiko. Leta 2013 mu je bil podeljen naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države in ustavnega prava je leta 2020 prejel Srebrni red za zasluge Republike Slovenije. Objavil je čez 200 znanstvenih in strokovnih del. Po osamosvojitvi Slovenije se je v svojih objavah in javnih nastopih zavzemal predvsem za gospodarsko in versko svobodo ter popravo krivic iz časa represivnih režimov.

Dr. Šturm se je vključeval v življenje Katoliške Cerkve v Sloveniji, med drugim kot član Suverenega malteškega viteškega reda. Na začetku delovanja Fakultete za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu je bil njen predavatelj (2010–2015) in dekan (2011–2013), vse do leta 2021 tudi član senata. Njegov akademski prispevek in splošna naklonjenost razvoju katoliškega visokega šolstva sta tako vtkana v temelje Katoliškega inštituta.
 

Nazaj