Dohodkovna neenakost, revščina in gospodarski razvoj

Mitja Steinbacher

Dohodkovna neenakost, revščina in gospodarski razvoj

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.16.e

Ključne besede: revščina, pretakanje gospodarske rasti, gospodarski razvoj

Izvleček
V prispevku predstavljamo nekatera razmerja med gospodarskim razvojem, neenakostjo in revščino. Namen je s teorijo osvetliti poziv papeža Frančiška o odpravi revščine na način prerazdeljevanja od razvitih k nerazvitim. Prispevek prinaša pregled nekaterih temeljnih dejavnikov merjenja revščine in empiričnih študij o dohodkovni neenakosti in pojavnosti revščine. Ob tem predstavlja hipotezo o prelivanju gospodarske rasti in njeno povezavo z zniževanjem revščine. Izkaže se, da empirične študije o revščini temeljijo na specifiki zbiranja podatkov v revnih družbenih okoljih, tako da ti po svoji naravi precenjujejo obseg revščine v svetu. Splošno gledano revščina v svetovnem merilu upada, gospodarski razvoj pa je v porastu.

PDF

Dohodkovna neenakost, revščina in gospodarski razvoj