Laudato siʼ na poti v katoliški princip eko-dia-loga

Jurij Dobravec

Laudato siʼ na poti v katoliški princip eko-dia-loga

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.16.c

Ključne besede: odnosi, dialog, ekologija, filozofija narave, papež Frančišek

Izvleček
Življenje – kot proces in fenomen planeta Zemlje – povezuje človeka in ostalo naravo v neločljiv odnos. Zato je reševanje težav, ki se jih ob okoljski in družbeni krizi vse bolj zavedamo, lahko bolj učinkovito, če se ukvarjamo z odnosi samimi in ne toliko z udeleženimi objekti, torej človekom na eni strani in ostalimi bitji na drugi strani. V okrožnici Laudato si' nas papež Frančišek poziva k notranji drži, ki nas vodi k boljšemu odnosu do narave in soljudi. Podobne ideje so razvili že nekateri ekologi in filozofi, ki jih tu na kratko obravnavamo. Papež pa je – verjetno nenačrtno – njihove misli združil in nadgradil ter jih s svojo avtoriteto in globoko ukoreninjenostjo v krščansko tradicijo posredoval široki javnosti. V prispevku bomo pokazali, kako ideje s pristopom, v katerega so vključeni konkretni naravni procesi in ritmi, presežejo vsakodnevno precej brezplodno komunikacijo o potrebi po ozaveščanju o skrbi za naravo in jo povzdignejo v praktični dialog med človekom in naravo, v katerem vsak udeleženec ohrani svoje lastnosti.

PDF

Laudato siʼ na poti v katoliški princip eko-dia-loga