Patristični zahtevni realizem v odnosu do imetja: ho tropos diplous (psevdo-)Bazilija Velikega

Jank Dominik Bogataj

Patristični zahtevni realizem v odnosu do imetja: ho tropos diplous (psevdo-)Bazilija Velikega

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.171.1

Ključne besede: (psevdo-)Bazilij Veliki, družbena etika, patristika, Klemen Aleksandrijski, imetje

Izvleček:
Članek obravnava tematiko krščanskega odnosa do bogastva, kakor ga v luči izvirne sintagme »zahtevni realizem« prikazujeta dve deli cerkvenih očetov, postavljeni v širši kontekst pojmovanja imetja znotraj patristične misli. Znamenito delo Quis dives salvetur? Klemena Aleksandrijskega evangeljsko radikalnost razširi tudi na bogataše, ko jim pokaže pot odgovornega in nenavezanega odnosa do imetja. Homilija De beneficientia (psevdo-)Bazilija Velikega pa predstavlja še bolj zahtevno stališče do upravljanja z dobrinami, ko popravlja temeljno dualistično paradigmo (ne) odpovedi premoženju s tem, da vzpostavlja zgolj pozitivni, dvostopenjski tropos diplous – pot »popolnih« in »tistih, ki popolnim tesno sledijo«. Avtor članka podaja izviren prispevek na področju preučevanja kompleksne patristične percepcije imetja, ki ni zgolj enostransko odklonilna ali povsem indiferentna, temveč na podlagi evangeljske zahtevnosti upošteva realnost različnih stopenj glede odnosa do imetja. Pričujoči članek se zdi relevanten tudi za sodobno iskanje konkretnega etičnega odnosa do materialnih dobrin.

PDF

Patristični zahtevni realizem v odnosu do imetja: ho tropos diplous (psevdo-)Bazilija Velikega