Svoboda cerkva v Sloveniji

Andrej Naglič

Svoboda cerkva v Sloveniji

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.172.1

Ključne besede: človekove pravice in temeljne svoboščine, svoboda vesti, svoboda veroizpovedi, cerkve in druge verske skupnosti, ločitev države in verskih skupnosti, enakopravnost verskih skupnosti, svobodno delovanje verskih skupnosti

Izvleček: V ustavni ureditvi Republike Slovenije je svoboda vesti ena izmed najpomembnejših človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poimenovana je tudi svoboda veroizpovedi. Obseg in vsebina te človekove pravice in temeljne svoboščine je podana v več ustavnih, mednarodnopravnih in zakonskih določbah ter odločbah Ustavnega sodišča Republike Slovenije, prav tako v mednarodnih sodbah, predvsem Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Glede na naslovnike ima individualni in kolektivni vidik. Pričujoči članek je sistematičen in koherenten prikaz obsega in vsebine kolektivnega vidika človekove pravice in temeljne svoboščine do svobode veroizpovedi, kakor je trenutno oblikovana v pozitivnih pravnih virih Republike Slovenije.

PDF

Svoboda cerkva v Sloveniji