Replacing Self-Determinism: Finding a Way beyond Central Europe‘s Frictions and its Slovenian Legacy

Laris Gaiser

Replacing Self-Determinism: Finding a Way beyond Central Europe‘s Frictions and its Slovenian Legacy (Preseči pogojenost s samim seboj: najti pot onkraj srednjeevropskih trenj in slovenska dediščina te poti)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.181.1

Ključne besede: Srednja Evropa, Mitteleuropa, razdrobljenost, sodelovanje, obveščevalna dejavnost, Panevropsko gibanje

Izvleček:
Več kot dve desetletji po razpadu Sovjetske zveze in v obdobju pomembnih sprememb v mednarodnem sistemu se Srednji Evropi – ki je od nekdaj geopolitično tamponsko območje med zahodnimi in vzhodnimi velesilami ter v kateri se soočajo močni državni interesi – ponovno pripisuje izjemen strateški pomen. Pravica do samoodločbe, ki jo je oblikoval Woodrow Wilson ob koncu prve svetovne vojne, je pretežno negativno vplivala na sposobnost srednjeevropskih držav za soočanje s pomembnimi mednarodnimi izzivi. Od konca prve svetovne vojne poskušajo svetovni voditelji nenehno preprečevati oziroma blažiti srednjeevropska regionalna trenja. Ta članek želi dokazati, da so mednarodni voditelj vedno dobro razumeli nevarnosti, ki jih za globalno stabilnost prinaša politično razdrobljena Srednja Evropa; da je njeno združevanje še danes pomembno vprašanje; da je v to vprašanje, tako kakor v preteklosti, močno vpleten tudi slovenski intelektualni svet in da morajo morebitne rešitve upoštevati temeljna načela, ki jih izpostavlja James Madison v dokumentu Federalist št. 10.

PDF

Replacing Self-Determinism: Finding a Way beyond Central Europe‘s Frictions and its Slovenian Legacy