Davki, državna potrošnja in gospodarski razvoj

Mitja Steinbacher

Davki, državna potrošnja in gospodarski razvoj

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.182.5

Ključne besede: davki, državni izdatki, gospodarska rast, dinamični modeli, davčna reforma

Izvleček:
V prispevku predstavljamo nekatera razmerja med dolgoročno stopnjo blaginje in davki. Namen je osvetliti teorijo, podprto z empiričnimi analizami učinkov davkov na gospodarsko aktivnost. Prispevek prinaša kompilacijo nekaterih temeljnih dejavnikov gospodarske rasti in empiričnih študij o učinkih proračunsko nevtralnih davčnih reform. Izkaže se, da empirične študije o vplivih davkov na blaginjo dajejo prednost potrošnim davkom pred davki na dohodek in linearnim davkom pred progresivnimi. Pri mednarodnih primerjavah učinkov davkov je treba poudariti pomen strukture državnih izdatkov in delovanja institucij, ki spodbujajo gospodarski razvoj.

PDF

Davki, državna potrošnja in gospodarski razvoj