Direktiva 2009/16/EC o državnem nadzoru pristanišč: vzpostavitev splošnih meril proti neustreznemu vzdrževanju ladij

Paolo Malaguti

Direktiva 2009/16/EC o državnem nadzoru pristanišč: vzpostavitev splošnih meril proti neustreznemu vzdrževanju ladij

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.191.6

Ključne besede: državni nadzor pristanišč, matična država, preprečevanje onesnaževanja, ustreznost ladij, inšpekcije, neustrezno vzdrževanje ladij

Izvleček:
Izhajajoč iz resolucij IMO A.787 in A.882 predstavlja državni nadzor pristanišč (PSC) skupek nadzornih in inšpekcijskih pristojnosti, ki jih država izvaja v odnosu do tujih ladij v njenih pristaniščih, da bi zagotovila skladnost z varnostnimi standardi in uredbami, ki jih narekujejo mednarodne konvencije. Direktiva Evropskega parlamenta 2009/16/EC je nedavno vzpostavila nova pravila za preprečevanje nesreč na morju z ozirom na škodo, povzročeno okolju, zaščito osebja, potnikov in drugih oseb ter identifikacijo postopkov za blaženje posledic, ki jih povzročajo nesreče. Direktiva je uvedla predvsem dodatno zaščito proti neustreznemu vzdrževanju ladij: določa, da je za spremljanje skladnosti z mednarodnimi standardi glede varnosti, preprečevanja onesnaževanja in življenja na krovu ladij ter delovnih pogojev odgovorna tudi država, v kateri se nahaja posamezno pristanišče, in ne le matična država, pri kateri je ladja registrirana.

PDF

Direktiva 2009/16/EC o državnem nadzoru pristanišč: vzpostavitev splošnih meril proti neustreznemu vzdrževanju ladij