Economic Intelligence in the Slovenian Environment

Laris Gaiser

Economic Intelligence in the Slovenian Environment (Gospodarska obveščevalna dejavnost v slovenskem prostoru)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.191.4

Ključne besede: gospodarska obveščevalna dejavnost, gospodarski razvoj, varnost, UVTP, tajne službe

Izvleček:
Mednarodno okolje se je od konca hladne vojne močno spremenilo; globalizacija trgov sili države v stalno gospodarsko konfrontacijo, v kateri prevladujejo le tiste, ki so v zadnjih letih oblikovale primeren sistem za izmenjavo informacij med javnim in zasebnim sektorjem. Gospodarska obveščevalna dejavnost je teorija državnega upravljanja, ki predstavlja najprimernejši okvir za zasebno-javno sodelovanje v gospodarstvu. Namen članka je definirati pojem gospodarske obveščevalne dejavnosti in z analizo nekaterih tujih primerov dokazati, da so lahko države konkurenčne in varne le, če sprejmejo primerno gospodarsko obveščevalno strategijo. Znotraj takšnega scenarija – kljub predvideni zaščiti gospodarskih interesov v Zakonu o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji – Slovenija nima celovite strategije za obrambo oz. razvoj lastnih gospodarski interesov preko strukturiranega sistema gospodarske obveščevalne dejavnosti. Oblikovalci politike bi lahko sledili primeru Francije in državnemu varnostnemu organu omogočili oblikovanje najprimernejše strategije.

PDF

Economic Intelligence in the Slovenian Environment