Izvoljeni ali prekleti? Med zavračanjem in sprejemanjem: katoliška Cerkev na Slovenskem in Judje

Renato Podbersič

Izvoljeni ali prekleti? Med zavračanjem in sprejemanjem: katoliška Cerkev na Slovenskem in Judje

Ključne besede: katoliška Cerkev in Judje, preganjanje Judov, reševanje Judov, prestopi Judov, antisemitizem

Izvleček:
Prispevek v uvodnem delu prinaša pregledno obravnavo zapletenih odnosov med katoliško Cerkvijo in Judi skozi stoletja ter »vzrokov« za iskanje judovske drugačnosti. V nadaljevanju je prikazana široka paleta odnosov Slovencev do Judov: od odklanjanja oz. nerazumevanja Judov oz. antisemitizma pri nas do judovskega prilagajanja oz. njihovega prestopanja v katoliško vero v prvi polovici 20. stoletja ter poskusov reševanja Judov s strani visokih predstavnikov Cerkve v t. i. Ljubljanski pokrajini (škof G. Rožman) in na Goriškem (škof C. Margotti) med holokavstom.

PDF

Izvoljeni ali prekleti? Med zavračanjem in sprejemanjem: katoliška Cerkev na Slovenskem in Judje