The Reform of the Port System Authorities in Italy

Paolo Malaguti

The Reform of the Port System Authorities in Italy (Reforma sistema pristaniške uprave v Italiji)

DOI: https://doi.org/10.62983/rn2865.191.5

Ključne besede: sistem pristaniške uprave (PSA), Nacionalna konferenca za koordinacijo, pomorski grozd, predsednik PSA, carinska uprava, Upravni odbor sistema pristaniške uprave, TEN-T, logistično integrirani sistem

Izvleček:
Italijanska vlada je nedavno sprejela novo uredbo o sistemu pristaniške uprave v Italiji, ki je del zakona št. 124 z dne 7. avgusta 2015, da bi na tak način uveljavila usmeritve transportne politike Evropske unije in obenem izboljšala strateško pomemben sektor pomorske logistike ter privabila nove vlagatelje. Oseminpetdeset italijanskih pristanišč je bilo preoblikovanih v petnajst novih enot sistema pristaniške uprave (PSA), organiziranih v sodelovanju z Nacionalno konferenco za koordinacijo pod nadzorom Ministrstva za infrastrukturo in promet. Omenjene cilje je vlada uresničila preko štirih ključnih točk: uvedbe centrov za strateško odločanje, administrativne reorganizacije, poenostavitve uradniških postopkov in promocije drugih ukrepov na področju logistike in pristanišč. Naloge novega sistema pristaniške uprave, ki predstavljajo jedro koridorjev TEN-T, logistične mreže, v katero je vključen pomorski, cestni in zračni promet, so naslednje: 1. usmerjanje, načrtovanje, koordinacija in nadzor nad pristaniškimi dejavnostmi in storitvami, koncesioniranimi dejavnostmi ter drugimi poslovnimi in industrijskimi dejavnostmi v pristaniščih in na kopnem, pa tudi uredbena oblast na področju varnosti in higiene pri delu; 2. redno in izredno vzdrževanje skupnih površin na območju pristanišč vključno z vzdrževanjem morskega dna; 3. pristojnost in nadzor nad dejavnostmi za izvajanje storitev javnega pomena za uporabnike pristanišč z izjemo pristaniških dejavnosti in storitev, neposredno povezanih z omenjenimi dejavnostmi; 4. koordinacija administrativnih postopkov, ki jih izvajajo javni organi in organi znotraj pristanišč ter na morskih območjih v državni lasti, vključenih v posamezno teritorialno pristaniško upravo; 5. izključno upravljanje območij in virov morske državne lastnine, vključene v posamezno enoto; 6. promocija oblik povezovanja med pristaniškimi in kopenskimi logističnimi sistemi.

PDF

The Reform of the Port System Authorities in Italy